Контакти

КИ ЕЛ монтажи ЕООД
гр. Бургас
0885 217 992
k_kiriazov@abv.bg

Услуги

  • Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електроинсталации
  • Мълниезащитни и заземителни инсталации
  • Монтаж на всички видове осветителни тела, ключове, контакти и табла
  • Доставка и монтаж на ел. табла
  • Монтаж и смяна на предпазители
  • Охранителна (СОТ) техника
  • Пожароизвестяване
  • Видеонаблюдение
  • Компютърни мрежи